Anslutningsteknik för vattenvärmare

Idag är den oavbrutna och konstanta tillförseln av varmt vatten till många privata herrgårdar och lägenheter utrustade med hushållsvattenberedare. För dem som vet hur man kopplar den momentana vattenvärmaren eller den kumulativa modellen själva, finns det en bra möjlighet att spara pengar och njuta av det arbete som utförts.

Varmvattenberedare

Schema för apparatens vattenvärmare.

Enhetsval

Innan du köper och ansluter varmvattenberedaren själv måste du bestämma vilken typ som passar alla hushåll. Eftersom denna enhet kommer att användas lika av alla familjemedlemmar, ska den vara bekväm och enkel i vardagen. Tillverkare erbjuder två typer av modeller för uppvärmning av vatten: lagring och flöde.

Lagringsanordningens funktion är baserad på uppsamling och uppvärmning av vatten i en särskild lagringsenhet. Bland konsumenter anses denna typ av enhet vara den mest populära. En sådan efterfrågan på lagringsvattenberedaren förklaras av den relativt låga kostnaden för modellen och enkel anslutning till el.

Anslutningsdiagram över momentan vattenvärmare

Anslutningsdiagram över momentan vattenvärmare.

I flödesmodellen värms vattnet genom att passera genom en separat behållare. Installation av momentan vattenvärmare sker omedelbart på kranen. Den största nackdelen med denna anordning är att en tillräckligt stor mängd el används för uppvärmning av vatten. Och detta villkor är inte alltid möjligt i hem som tillhör de gamla byggnaderna.

Enhetsinstallationstips:

 1. När du köper den önskade typen av panna, bör du noga läsa instruktionerna som är anslutna till den. Installation och anslutning av alla modeller av vattenvärmare utförs enligt gällande riktlinjer och krav från tillverkaren samt allmänna säkerhetsregler.
 2. Innan allt installationsarbete startar, välj lämplig vägg där enheten ska installeras.
 3. Kontrollera kablage, rörledningar och stegar. Om de inte uppfyller kraven, och för att undvika problem i framtiden blir de bättre ersatta.

Kumulativ modell

Det är inte svårt att installera och ansluta en lagringsvattenberedare till och med kvalitativt för en nybörjare. Det viktigaste är att muren där utrustningen ska monteras är nödvändigtvis huvudstad och kan motstå dubbla belastningen, vilket beror på storleken på tankkapaciteten i sig. Annars kommer det att bli en fara för alla familjemedlemmar.

Anslutningsdiagram över lagringsvärmare

Anslutningsdiagram över lagringsvärmare.

 1. På motsvarande vägg med hjälp av ett måttband, en linjal och en penna är det nödvändigt att markera fästpunkterna för lagringsvärmaren.
 2. Använd en elektrisk borr för att göra hål på väggen.
 3. Sätt in fäststavarna i dessa hål och vrid krokarna där.
 4. Sätt vattenvärmaren på krokarna.
 5. Efter anslutning av lagringsvärmaren till elnätet rekommenderas att alla anslutningar ska tas ut.
 6. Anslut anslutningspunkterna med ingång och utgång från systemet med flexibla slangar.
 7. För att undvika vattenläckage, sätt i gummitätningar i lederna.
 8. Vid inloppet av kallt vatten är det nödvändigt att dessutom installera en ventil, genom vilken du alltid kan ta bort övertryck från systemet.
 9. För att underlätta för uppvärmning av uppvärmningsanordningen bör du installera en tee framför stoppkroken, vilket gör det möjligt att ta bort överflödigt vatten från tanken vid behov.
 10. Med hjälp av tillverkarens anvisningar är det nödvändigt att ansluta vattenvärmaren till strömförsörjningen.
 11. Vid slutet av allt arbete kan du ansluta systemet till el. En signal om att systemet är korrekt anslutet och helt klart för drift är ett indikatorlampa som ska pågå.

Flödande produkt

Flödesmodell för värmevatten kännetecknas av liten storlek och vikt. Sådana egenskaper hos modellen ger ett utmärkt tillfälle att placera denna enhet på vilken som helst lämplig plats för detta. Men en sådan anordning har sina strikta krav, vilket måste följas. Det betyder att mätaren måste vara från 40 A och däröver, ledningskabeln från 4 till 6 mm² och automatisk omkopplare från 32 till 40 A. Enheten kan anslutas till strömförsörjningen på två sätt: fast eller tillfällig.

Installationsschema för vattenvärmeventilerna

System för installation av vattenvärmeventiler.

Stationär anslutning:

 1. I rör med kallt och varmt vatten skär en tee.
 2. Ventilerna är installerade, och punkterna i anslutningen till röret behandlas dessutom med en hermetisk pasta.
 3. Röret genom vilket kallt vatten passerar är ansluten till värmesystemet.
 4. Varmvattenutloppet är anslutet till en uppvärmd vattenventil med slang.

Tillfällig anslutning:

 1. För tillfällig anslutning av momentan vattenvärmare installera duschslang. Och om en periodisk koppling till centraliserat varmvatten är tänkt, kan denna slang tillfälligt blockeras.
 2. En flödesventil installeras i flödesanordningen.
 3. Vattenuppvärmningsanordningen är ansluten till grindventilen via en slang.
 4. För normal drift av hela systemet är det nödvändigt att öppna kallt och varmt vatten för att ansluta enheten till el.

I slutänden är det nödvändigt att öppna alla kranar och blandare för att kontrollera att anslutningens riktning och täthet är korrekt. Om allt är gjort korrekt, ska varmt vatten strömma från mixern.

Det är viktigt att när du installerar den momentana vattenvärmaren med egna händer, behöver du en fullständig överlappning av hela stigaren med varmt vatten i en höghus.

Material och verktyg:

 • fäststänger;
 • flexibla slangar;
 • gummipackningar;
 • ventil för tryckutgång;
 • tees;
 • duschslang;
 • stoppventil;
 • förseglat medel
 • linne tråd;
 • line;
 • måttband;
 • en penna
 • elektrisk borrning;
 • justerbara nycklar;
 • skiftnyckel,
 • skruvmejsel;
 • tänger.

Självanslutning av vattenvärmaren kräver viss färdighet och kunskap inom området för VVS och elverk. Om en sådan uppgift verkar vara svår, är det bäst att söka hjälp av en specialist i denna fråga. Detta säkerställer korrekt installation av enheten och säkerheten vid dess vidare användning.

Lägg till en kommentar