Hur man installerar en strömmande elektrisk vattenvärmare

Hur installerar du elektrisk elvärmare med egna händer? I många lanthus, i frånvaro av ett centraliserat varmvattensystem, blir det nödvändigt att installera en genomströmningsvattenberedare. Även i urbana lägenheter vid avkoppling av varmt vatten finns det behov av att installera ett alternativt vattenvärmesystem.

Schema för elektrisk momentan vattenvärmare

Schema för elektrisk momentan vattenvärmare.

Om ägaren har vissa tekniska färdigheter och en uppsättning nödvändiga verktyg, kan du själv installera elvärmare.

Elektriska vattenvärmare är av två typer: flöde och lagring. Ackumulatorvärmare kan ta lång tid för uppvärmning av vatten. På grund av dess egenskaper håller de elektriska lagringskedjorna höga temperaturer på vatten under lång tid utan ytterligare tillkoppling.

Hur mycket enhet ska jag välja? För att ge en familj på 2 personer med varmt vatten måste du sätta en vattenvärmare med en volym på 50 liter. Om familjen är stor installerar du enheten med en volym på 150 liter.

Källans funktion är att periodiskt värma vatten genom att passera det genom denna anordning.

Den momentana elektriska vattenvärmaren installeras i köket för att tvätta. I processen att fungera spenderar han mycket el. Därför sätter konsumenterna på det på ett tag.

montering

Verktyg som behövs för arbete

Verktyg som behövs för arbete: borr, justerbar skiftnyckel, skruvmejsel, perforator, hållbar kopparkabel.

Material och verktyg:

 • flytande elektrisk vattenvärmare;
 • punch;
 • flexibel slang;
 • kranbrytare;
 • skruvar;
 • pluggar;
 • tee;
 • skruvmejsel;
 • borr;
 • justerbar skiftnyckel;
 • tång;
 • FUM-tejp;
 • skottband;
 • hållbar kopparkabel.

Innan du installerar en stationär elpanna, stäng av kallvattnet i källaren. Med hjälp av FUM-tejp måste du fixa adaptern där. Då måste du ansluta den elektriska ledningen och se till att den närmar sig uttaget. När du installerar enheten är det nödvändigt att ta hänsyn till att dess effekt kan vara inom gränserna för lediga kabeldragnings möjligheter.

Då är en elektrisk varmvattenberedare fäst vid väggen eller till en annan plats som är förberedd för den.

Då är enheten ansluten till vattenförsörjningen. Det är nödvändigt att ansluta ingången på enheten och ventilen med en flexibel slang. För att göra detta, fäst slangen till ventilen på ena sidan och till adaptern på den andra.

Kopplingsschema för elvärmare

Anslutningsdiagram över elvärmare.

Efter det är det nödvändigt att kontrollera strukturen för täthet. Om det finns läckor måste du reparera enheten eller rummet där den är installerad.

När läckagetestet ger positiva resultat är det nödvändigt att kontrollera kvaliteten på hela systemet. För att göra detta, anslut enheten till strömförsörjningen och sätt sedan på den med ett litet vattentryck.

Om installationen genomförs korrekt och hela systemet fungerar korrekt, kommer varmt vatten att strömma från kranen.

Ju kraftigare den elektriska vattenvärmaren är desto varmare blir det. Justering av tryck och vattentemperatur utförs genom att vrida ventilen.

Nu kan du börja använda enheten. När det håller tillräckligt länge kan vattenkvaliteten försämras. I det här fallet kan du installera ett speciellt filter för vattenrening.

Under inga omständigheter kan du ansluta vattenvärmaren, om det inte finns någon vattenförsörjning. I det här fallet kan det misslyckas. Då kommer kostsamma reparationer att krävas.

Vid anslutning av pannan till strömförsörjningen är det nödvändigt att mala det och installera en säkring.

Det är nödvändigt att i förväg bestämma vilken typ av kraft som ska vara vattenvärmaren. Det finns enfas- och trefasanordningar.

Då är det nödvändigt att bestämma vilken typ av värmeelement som kommer att vara. Du kan välja ett spiralvärmeelement eller värmeelement. Om vattensystemet ofta är hårt vatten är det bättre att sätta ett spiralvärmeelement, eftersom värmeelementet i detta fall snabbt blir igensatt och misslyckas.

Princip för verksamheten

Schema för användning av momentan vattenvärmare

Schemat för användning av momentan vattenvärmare.

TEN förbrukar låg effekt, så det spenderar 20% mindre el än en spiral enhet.

För att göra en momentan vattenvärmare behöver du veta dess design och komponenter. Värmeelementet värmaren är ett speciellt kopparrör i vilket nichrom spiralen är lödd.

Värmaren måste placeras i en behållare. En av komponentdelarna är flödesgivaren. Det övervakar närvaron av vattenrörelse och stänger av vattenvärmaren i frånvaro av vattenförsörjning.

Värmeelementet värms upp när elströmmen rör sig genom spiralen. Uppvärmning av vatten uppstår som ett resultat av exponering för ett uppvärmt TEN-rör. Vatten ska inte falla på elspolen.

Flödespannan har ingen tank. För att erhålla stora volymer varmt vatten är det därför nödvändigt att öka värmeelementets effekt.

Endast en stark elektrisk ledning kan ge större effekt till värmeelementet. Om den interna ledningen i huset är föråldrad, är det nödvändigt att byta ledningarna innan pannan monteras.

Om installationen av en genomströmningspanna utfördes med rätt teknik, med hänsyn till säkerhetsåtgärder vid arbete med el, kommer den här enheten att fungera under mycket lång tid och tillhandahålla högkvalitativ uppvärmning och vattenförsörjning.

Lägg till en kommentar